Prosjekter

Oppdrag for Sweco Norge AS

AirphotoFosen AS har idag utført oppdrag for Sweco Norge AS. Det er arbeid i forbindelse med

More ›

Oppdrag for Statens Vegvesen

AirphotoFosen AS fikk i oppdrag fra Statens Vegvesen og filme/ta bilder av en bergskjæring. Det er

More ›

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

I februar fikk vi i oppdrag av Kirkelig Fellesråd i Trondheim om å ta bilder av Nidarosdomen

More ›

Fortsetter kartlegging av Teksdalselva

Vi tar opp prosjektet med å kunne telle gytefisk/gytegroper og overvåke elva med tanke på

More ›

NTNU Vitenskapsmuseet

AirphotoFosen AS bisto NTNU Vitenskapsmuseet med

More ›

Ørland Sparebank

Levering av bilder til bruk i bankens nye oppdaterte

More ›

Ørland Kommune

Promoteringsvideo for kommunen, flere foto av boligfelt og

More ›

Marine Harvest

Bygging av Marine Harvest Fish Feed fabrikken på Valsneset i Bjugn Kommune. Fabrikken står nå

More ›

Kopparn Utvikling

Oversiktsbilder av valsneset

More ›

Aktiv Eiendom

Flere oppdrag i forbindelse med prospekt

More ›