Ørland Sparebank

Levering av bilder til bruk i bankens nye oppdaterte nettside.