Oppdrag for Sweco Norge AS

AirphotoFosen AS har idag utført oppdrag for Sweco Norge AS. Det er arbeid i forbindelse med planlegging av vegstrekningen Fv.710 Krinsvatn
Mer informasjon om dette finner du på www.fosenvegene.no
Sweco er et internasjonalt rådgiverselskap der ingeniører, arkitekter og miljøeksperter samarbeider for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling.
www.sweco.no
Sweco