Oppdrag for Statens Vegvesen

AirphotoFosen AS fikk i oppdrag fra Statens Vegvesen og filme/ta bilder av en bergskjæring. Det er et område ved Fv 715, Osavatnet Rødsjø. Statens Vegvesen skal sikre en høy bergskjæring i sørenden av anleggsområdet mot ras og nedfall av stein. For å gjøre dette sikringsarbeidet må de rigge opp en kran som står i vegbanen. Derfor vil vegen bli stengt i perioder
Oppdraget ble utført raskt og effektivt, og de så god nytte av de bildene og video vi fikk tatt.