NTNU Vitenskapsmuseet

AirphotoFosen AS bisto NTNU Vitenskapsmuseet med oversiktsbilder.

http://norark.no/undersokelse/spennende-funn-ved-viklem-pa-orlandet

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10133050.ece