Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Nidarosdomen_water

I februar fikk vi i oppdrag av Kirkelig Fellesråd i Trondheim om å ta bilder av Nidarosdomen i Trondheim. Kunden ble meget godt fornøyd med leveransen og flere oppdrag venter fortløpende. Bildene skal brukes i forbindelse med oppgradering av deres nettsider.

Nidarosdomen i Trondheim, egentlig Nidaros domkirke, er Norges mest sentrale kirke, fordi den er Olav den helliges gravkirke. Den er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes både som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke.