Fortsetter kartlegging av Teksdalselva

Vi tar opp prosjektet med å kunne telle gytefisk/gytegroper og overvåke elva med tanke på vannføring o.l. Tester ut nytt utstyr og med dette kan vi levere bilder og kart med koordinater som refererer til det spesifike bilde/video.

Testet dette ut i fjor på nesten samme tid, men på grunn av store nedbørsmengder ble sikt i elva en utfordring. Håper været er med oss denne gangen…

Dette er et samarbeid med Ørland Bjugn Jeger og Fiskeforening.