Bryter du regelverket kan det føre til bøter eller fengsel inntil tre måneder.

By AirphotoFosen AS On torsdag, januar 21 st, 2016 · no Comments · In Foto ,Nytt

Sist høst utarbeidet Luftfartstilsynet en forskrift om luftfartøy uten fører om bord. Fra årsskiftet trådte den nasjonale forskriften i kraft. Det betyr at de som opererer droner kan bli strafferettslig ansvarlig om forskriftene brytes. Ved uhell så kan det også føre til erstatningskrav rettet mot den som styrer dronen fra bakken.
Droner og modellfly har vikeplikt for absolutt alt annet som befinner seg i lufta, enten det er ei kråke, luftambulanse, et SeaKing redningshelikopter eller et F-16 jagerfly. Om nødvendig skal brukeren av modellflyet eller dronen krasje det i bakken for å unngå en konflikt i lufta, sier kaptein Morten Raustein ved Ørland hovedflystasjon.
Eget dronekart for kampflybasen
Raustein, som har bakgrunn fra Luftfartsverket, er kvalitetsleder flyplassdrift ved Ørland hovedflystasjon. Med utgangspunkt i de nye nasjonale reglene for dronebruk, så har Raustein i samarbeid med i samarbeid med Avinor/lufttrafikktjenesten og de operative militære miljøene utarbeidet et lokalt regelverk for dronebruken innenfor kontrollsonen rundt den nye nasjonale kampflybasen i Ørland.
Vi har tilpasset og ivaretatt kravet til flysikkerhet og kontroll av militært område, samtidig som begrensningene er realistiske og ikke for store, sier kaptein Raustein.
Uten dette lokale arbeidet ville bruk av droner vært forbudt i store deler av Ørland, da den nasjonale forskriften setter en forbudssone på fem kilometer ved lufthavner der annet ikke er bestemt gjennom lokalt regelverk.
Nå har Raustein presentert et kart som viser nøyaktig i hvilke områder ved kampflybasen det er tillatt å bruke droner, samt hvilken flyhøyde som tillates.
Brudd kan straffes
Ved brudd på regelverket som kan forårsake eller faktisk forårsaker en luftfartsulykke eller forårsaker skade på personell eller materiell så kan straffeloven og/eller skadeerstatningsloven komme til anvendelse. Reaksjoner kan være bøter eller fengsel i inntil tre måneder. I tillegg kommer regler fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som regulerer filming og fotografering fra lufta.
I praksis er nå bruk av droner forbudt i Bodø og Tromsø, bemerker Raustein med henvisning til forbudssonen på fem kilometer. Også rundt Gardermoen er det nå mange boligeiere som ikke har lov til å ta av med en drone i egen hage.
Gjelder for alle
Har du ikke råd til å krasje dronen så skal du heller ikke fly den, sier kaptein Raustein. Fra sin tid i Luftfartstilsynet forteller han om tilfeller der man opplevde at droner med kamera ble brukt til å filme både elg og ørn. Om dette gjøres uten at det er til sjenanse for dyr eller fugl, så er det i orden. Det som derimot ikke er tillatt er å forfølge dyr eller fugl med dronen. Bruken skal heller ikke være til sjenanse for allmenheten.
OK på sosiale medier
Nytte- og kommersiell flyging med droner krever tillatelse fra Luftfartstilsynet, forklarer Morten Raustein.
Nytte- og kommersiell bruk er for øvrig delt inn i ulike klasser, regulert ut fra blant annet vekt og hastighet på droner som skal benyttes. Forskriften regulerer også hvilke krav som settes til den eller de som opererer dronen eller modellflyet. Raustein kan imidlertid berolige hovedtyngden av droneeiere med at publisering av egne bilder og videoer på sosiale medier ikke defineres som nytte- eller kommersiell bruk.
Du har et ansvar
Den rykende ferske forskriften gjør det også klart at det er forbudt å operere droner eller modellfly om man er påvirket av alkohol eller annet rus- eller bedøvende middel. For alle med en hobbydrone betyr det at man ikke kan ta den opp i lufta en vindstille sommerkveld om man på forhånd har kost seg med skummende drikke til et måltid grillmat.
Husk at du har et ansvar når du flyr, også om du står på bakken og fjernstyrer en drone, avslutter kaptein Morten Raustein ved Ørland hovedflystasjon.
(Kilde: Fosna-Folket)